Easy Select
ש.אל טכנולוגיות

חיפוש מוצרים

Easy Select

Easy Select (הגדל)

התוכנה מסייעת ליועצים,קבלנים ומפעילי תחנת בבחירת משאבות להובלת מי שפכים ומערכות טיפול.

Easy Select מאפשר בחירה פשוטה ומהירה

חישוב ההפסדים הלחץ
בחירה נכונה של המשאבות
תצורה של סטים של משאבות


 התוכנה זמינה ביותר מ 23 שפות ניתן לקבל ברחבי העולם מכל חברות מכירות KSB.

 

פנה לקבלת עותק עדכני של תוכנת הבחירה

 

באנר דוגמא
sudnt 2
3
4
5
6
עבור לתוכן העמוד